Fjerner riper på alle glassflater

Ripefjerning på glassflater

Vi sparer våre kunder for store utgifter.


Glass og vinduer kan skades på mange måter:

- Uhell som f.eks maling/lakk/etsende midler
- På nybygg ved at håndverkere ved uhell skader glassflaten
- Hærverk i form av innrissing i glasset med skarpe gjenstander
- Vask av vinduer med f.eks betongstøv på
- Slitasjeskader
- Grafitti

Herdet glass benyttes som vinduer i butikker og næringsbygg og er svært kostbart. Når noen risser inn en tag i et flott utstillingsvindu er skaden et faktum, glassets styrke er svært redusert og selve vinduet ser ikke pent ut. Vi reparerer alle nevnte skader til betydelig lavere pris enn å bytte hele vinduet. Produksjon av glass er en av de mest energikrevende produksjonsprosesser, ved å reparere fremfor å produsere nytt glass spares miljøet for unødige utslipp.
Våre oppdrag har stor spennvidde, alt fra butikkvinduer, til større oppdrag for entreprenører etc.- intet oppdrag er for lite eller for krevende. 
Husk at flere forsikringsselskap dekker hærverksskader på glass.